Abychom mohli nabízet naše služby a shromažďovat statistické údaje, používáme vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran. Pokračující procházení znamená váš souhlas. Více informací Souhlasím

Právní poznámka

1. Data webových stránek
Webové stránky www.tecnicafluidos.es (dále jen „webové stránky“) jsou internetovou doménou ve vlastnictví společnosti TECNICA DE FLUIDOS S.L.U (dále jen „TDF“) a jsou jejím jediným oficiálním webovým serverem.

TECNICA DE FLUIDOS S.L.U., s NIF B08417644 a zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu, svazek 36 784. Folio 56. Sekce 8. List M-658909. 2. nápis. Prostřednictvím čísla můžete kontaktovat TDF. telefon +34 902 90 1498.

Můžete také navštívit oficiální web TDF prostřednictvím následující adresy: www.tecnicafluidos.com.

2. Práva duševního vlastnictví
Práva duševního vlastnictví k obsahu šířenému prostřednictvím stránky www.tecnicafluidos.es patří společnosti TDF, pokud není uvedeno jiné vlastnictví.

Informace poskytované prostřednictvím webu jsou chráněny právními předpisy o duševním vlastnictví a nelze je reprodukovat bez uvedení zdroje nebo žádosti o povolení.

Ochranné známky, rozlišovací znaky a loga, které se objevují na tomto webu, jsou majetkem TDF, pokud není uvedeno jiné vlastnictví, a jsou chráněny platnou platnou legislativou.

3. Ochrana a zpracování osobních údajů
TDF, vlastník domény této webové stránky, se zavazuje dodržovat platné právní předpisy o ochraně a důvěrnosti při zpracování osobních údajů v souladu s ustanoveními organického zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů, a jeho předpisy pro nasazení.

4. Cookies
TDF nepoužívá cookies na svých webových stránkách ke shromažďování osobních identifikačních údajů uživatelů. Používání souborů cookie je vyhrazeno výhradně za účelem usnadnění přístupu a bezpečné navigace na webu pro uživatele.

5. Ochrana a předávání osobních údajů
V souladu s ustanoveními Organického zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů budou osobní údaje, které poskytnete ve webových formulářích, zpracovány a zahrnuty do našeho počítačového souboru, za který odpovídá TDF.

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím formulářů budou použity pouze za účelem udržení administrativního vztahu ke správě žádosti o informace a žádosti o zaměstnání.

TDF se zavazuje, že nebude žádným způsobem sdělovat osobní údaje poskytnuté zúčastněnou osobou a že nebude prodávat, pronajímat ani předávat osobní údaje uživatelů formulářů žádné společnosti nebo veřejnému či soukromému subjektu bez souhlasu vlastníka data.

6. Zabezpečení osobních údajů
S osobními údaji bude podle královského výnosu 994/1999 z 11. června nakládáno se zákonem požadovaným stupněm ochrany a budou přijata nezbytná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zneužití, úpravám, ztrátám, zacházení nebo neoprávněnému přístupu a krádeži třetími stranami , kdo je může použít k podvodným účelům nebo k jiným účelům, než pro které byly od uživatele požadovány.

7. Práva zúčastněných osob
Pokud si zájemce přeje vysvětlení důvěrnosti nebo zacházení, které jeho údaje dostávají, nebo pokud chce uplatnit některá z práv na informace, námitky, přístup, opravu a zrušení, které jí legálně odpovídají (nebo jakékoli jiné právo, které jim náleží) věříte, že se může zúčastnit), můžete přejít na poštovní adresu kanceláří na adrese Avenida Las Palmeras, 18. Nave A-7 | 28350 CIEMPOZUELOS (MADRID - ŠPANĚLSKO)